Sapnų Reikšmės Pagal Abėcėlę: C(Pvz.: "Sapnų Reikšmės Pagal Abėcėlę: C")

Atlikite lankytojų apklausą

Kviečiame atlikti anoniminę apklausą, kuria bandome išsiaiškinti lankytojų sapnavimo bei sapnų prisiminimo įpročius!

Į Apklausą!

Šiame puslapyje skaitykite visų žodžių, praisdedančių raide C, sapnų reikšmes ir asociacijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip patys galite interpretuoti savo sapnus, ieškokite kitose svetainės skiltyse.

Centai

 • Finansinio saugumo arba finansinio nesaugumo simbolis.
 • Asmens jausmų ar temperamento išraiška.
 • Galimo emocijų išstūmimo ar išraiškos ženklas.
 • Kažko nereikšmingo ar nereikšmingo metafora.
 • Simbolis, primenantis apie būtinybę rūpintis savimi.
 • Patarlė, kad slopinamus jausmus ar emocijas reikia valdyti.
 • Simboliai, reiškiantys norą lygiuotis arba nepakankamumo jausmą.
 • Asmens pažinties su pasauliu demonstravimas.
 • Užuomina apie tai, kas gali būti pereinama.
 • Žmogaus santykio su praeitimi ar tradicija parodymas.
Išsami sapno apie Pinigus analizė

Cepelinai

 • Didingumo ir grandiozinių idėjų simbolis.
 • Asmens emocinės būsenos ar elgesio išraiška.
 • Galimo emocinio išsilaisvinimo ar bendravimo ženklas.
 • Didelio ir įspūdingo daikto metafora.
 • Saugumo ir stabilumo poreikio simbolis.
 • Poreikio įsitvirtinti arba išsiskirti požymis.
 • Nesugebėjimo arba jausmo, kad trūksta, ženklas.
 • Ryšio su pasauliu demonstravimas.
 • Galimo prisitaikymo simbolis.
 • Ryšio su praeitimi ar tradicija ženklas.

Česnakas

 • Stiprybės ir gyvybingumo simbolis.
 • Individo emocinės būsenos ar požiūrio iliustracija.
 • Galimo emocinio išsikrovimo ar išreiškimo užuomina.
 • Maitinančio ir sveiko dalyko metafora.
 • Priminimas, kad verta rūpintis savo poreikiais.
 • Pasiūlymas pasinaudoti savo jausmais.
 • Ženklas, kad nesame verti arba jaučiamės nepajėgūs.
 • Savo santykio su gamta vaizdinys.
 • Tikėtinų pokyčių ženklas.
 • Asmens ryšio su fizine sveikata nuoroda.

Chalatas

 • Atsipalaidavimo ir komforto simbolis.
 • Žmogaus emocinės būklės ar dvasios iliustracija.
 • Tikėtino emocinio katarsio ar demonstracijos užuomina.
 • Kažko, kas yra jauku ir šilta, metafora.
 • Emblema, skirta žinutei apie rūpinimosi savimi svarbą atnešti.
 • Užuomina, skirta įtraukti jausmus.
 • Pastabos apie užtikrintumo stoką arba trūkumo jausmą.
 • Atvaizdas to, kaip žmogus susijęs su kūnu ir jo sveikata.
 • Galimo pokyčio užuomina.
 • Savo ryšio su savimi ir savęs vertinimo pasireiškimas.

Chalva

 • Saldumo ir atlaidumo simbolis.
 • Asmens emocinės būsenos ar požiūrio į jį atspindys.
 • Potencialaus emocinio apsivalymo ar deklaravimo nuoroda.
 • Metafora, reiškianti kažką, kas guodžia arba teikia pasitenkinimą.
 • Ženklas, nurodantis, kad turėtume rūpintis savimi.
 • Užuomina imtis jausmų.
 • Žymuo, kad nesijaučiame kompetentingi arba jaučiamės esą antrarūšiai.
 • Savo santykio su praeitimi ar tradicija išraiška.
 • Tikėtinos transformacijos simbolis.
 • Santykio su saviverte ir savigarba atspindys.

Cigaretės

 • Priklausomybės ar nesveikų įpročių simbolis.
 • Asmens jausmų ar polinkio reprezentacija.
 • Užuomina apie galimą emocinę iškrovą ar pasirodymą.
 • Kažko, kas yra žalinga ar toksiška, metafora.
 • Rodiklis, kad reikia teikti pirmenybę savo gerovei.
 • Užuomina, kad apleistos emocijos ar jausmai reikalauja dėmesio.
 • Prasto savęs vertinimo ar nebrandumo jausmo šnabždesys.
 • Kūno ir jo tinkamumo santykio įkūnijimas.
 • Žinia apie tai, kas gali keistis.
 • Savo priklausomybės sau ir savęs vertinimo vaizdavimas.

Čigonai

 • Laisvės ir nepriklausomybės simbolis.
 • Asmens emocinės būsenos ar nuotaikos pavyzdys.
 • Tikėtino emocinio atsipalaidavimo ar parodymo ženklas.
 • Kažko paslaptingo ar nežinomo metafora.
 • Krypties ar orientacijos troškimo ženklas.
 • Poreikio užmegzti ryšį su praeitimi ar tradicija požymis.
 • Užuomina apie nelygiavertiškumą arba nepilnavertiškumo jausmą.
 • Asmens sąveikos su visata simbolis.
 • Galimos revoliucijos pranašystė.
 • Žmogaus ryšio su tuo, kas ateis, simbolis.
Sapno apie čigonus reikšmės

Citrina

 • Rūgštumo ir kartumo simbolis.
 • Asmens jausmų ar temperamento pavyzdys.
 • Rodiklis į įsivaizduojamą emocinį išsiveržimą ar išraišką.
 • Kažko, kas rūgštaus ar nemalonaus, metafora.
 • Ženklas, kuriuo perteikiama savęs puoselėjimo reikšmė.
 • Užuomina, kad reikia atkreipti dėmesį į slopinamas emocijas ar jausmus.
 • Atpažįstami nepasitikėjimo savimi ar trūkumų jausmo ženklai.
 • Savo santykio su gamta vaizdinys.
 • Tikėtino atsivertimo požymis.
 • Asmens ir fizinės sveikatos koreliacijos parodymas.

Čiuožti

 • Judėjimo ir pažangos simbolis.
 • Kieno nors emocinės būsenos ar elgesio vaizdinys.
 • Tikėtino emocinio išsiliejimo ar pasisakymo ženklas.
 • Metafora, reiškianti kažką, kas vyksta sklandžiai ir be pastangų.
 • Įvaizdis, rodantis, kad pirmiausia turėtume statyti save į pirmą vietą.
 • Pasiūlymas išlaikyti emocijas.
 • Nepakankamai geros savijautos arba trūkumo jausmo ikona.
 • Asmens bendravimo su pasauliu iliustracija.
 • Galimo prisitaikymo apraiška.
 • Žmogaus ryšio su savimi ir savęs vertinimo vaizdavimas.

Čiuožykla

 • Bendruomenės ir socialinių ryšių simbolis.
 • Asmens emocinės būsenos ar požiūrio vaizdinys.
 • Potencialaus emocinio išsiliejimo ar išraiškos ženklas.
 • Metafora, reiškianti kažką, kas yra vieša ir eksponuojama.
 • Ženklas, užtikrinantis, kad nepamirštume pasirūpinti savimi.
 • Užuomina, kad su nepaisomomis emocijomis ar jausmais reikėtų elgtis.
 • Įsitikinimo netinkamumu ar bejėgiškumo jausmo įrodymai.
 • Kažkieno sąjungos su planeta išraiška.
 • Tikėtino pokyčio pranašystė.
 • Savo ryšio su savimi ir savęs vertinimo samprata.

Čiužinys

 • Komforto ir poilsio simbolis.
 • Žmogaus emocinės būklės ar dvasios išraiška.
 • Įsivaizduojamo emocinio apsivalymo arba bendravimo ženklas.
 • Minkšto ir palaikančio daikto metafora.
 • Vaizdinė užuomina, primenanti apie būtinybę rūpintis savimi.
 • Signalas užgriuvusiems jausmams.
 • Norėjimo lygiuotis arba jausmo, kad nesi pakankamas, užuomina.
 • Savęs ir kūno sveikatos ryšio simbolis.
 • Galimo pasikeitimo pranašas.
 • Savo susietumo su savimi ir savigarbos demonstravimas.

Cukrus

 • Saldumo ir atlaidumo simbolis.
 • Asmens emocinės būklės ar požiūrio išraiška.
 • Galimo emocinio išsikrovimo ar išsakymo užuomina.
 • Metafora, reiškianti ką nors, kas guodžia ar teikia pasitenkinimą.
 • Ikona, leidžianti suprasti, kaip svarbu teikti pirmenybę savo poreikiams.
 • Patarimas, kaip įtraukti emocijas.
 • Neapibrėžtumo ar jausmo, kad esi mažiau, iliustracijos.
 • Savo santykio su praeitimi ar tradicija vaizdinys.
 • Tikėtino skirtumo žymė.
 • Savo santykio su saviverte ir savigarba vaizdinys.

Cunamis

 • Užplūstančių emocijų arba galimo emocinio išsilaisvinimo simbolis.
 • Kieno nors jausmų ar nusiteikimo rodiklis.
 • Tikėtino emocinio išsilaisvinimo ar demonstravimo užuomina.
 • Kažko, kas yra galinga ir destruktyvu, metafora.
 • Reprezentacija, rodanti savęs puoselėjimo vertę.
 • Užuomina, kad reikia spręsti nesutvarkytų emocijų ar jausmų problemą.
 • Priminimas apie nepasitikėjimą savimi arba menkavertiškumo jausmą.
 • Asmens ryšio su žemės rutuliu vaizdinys.
 • Galimų pokyčių ženklas.
 • Ryšio su savimi ir savigarbos iliustracija.