Sapnų Reikšmės Pagal Abėcėlę: N(Pvz.: "Sapnų Reikšmės Pagal Abėcėlę: N")

Atlikite lankytojų apklausą

Kviečiame atlikti anoniminę apklausą, kuria bandome išsiaiškinti lankytojų sapnavimo bei sapnų prisiminimo įpročius!

Į Apklausą!

Šiame puslapyje skaitykite visų žodžių, praisdedančių raide N, sapnų reikšmes ir asociacijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip patys galite interpretuoti savo sapnus, ieškokite kitose svetainės skiltyse.

Nafta

Sapnas apie naftą gali reikšti turto ir gerovės troškimą. Sapnuojama nafta taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo galios ir kontrolės jausmą. Sapnuoti naftą gali reikšti sapnuojančiojo jausmą, kad tam tikroje situacijoje jis jaučiasi suteptas ar išlygintas, arba sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra maitinamas ar palaikomas.

Nagai

Sapnas apie nagus gali reikšti saugumo ir stabilumo jausmą. Sapnuoti nagą ar nagus taip pat gali simbolizuoti paties sapnuojančiojo tobulėjimo jausmą. Nagai sapnuose gali reikšti sapnuojančiojo pilnatvės arba atvirkščiai – nepritekliaus jausmą.

Sapnai apie nagus

Naktis

Sapnas apie naktį gali reikšti paslapties ar netikrumo jausmą. Sapnuoti naktį taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo vidinio tyrinėjimo ar introspekcijos jausmą. Nakties sapnavimas reiškia vienatvę ar izoliaciją arba  buvimo tamsoje ar nežinomybėje jausmą.

Namas

Sapnas apie namą gali reikšti saugumo ir stabilumo jausmą. Sapnai apie namą taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo savasties ar tapatybės jausmą. Sapnuoti namus gali reikšti sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra įkalintas ar suvaržytas.

Sapnai apie namus

Naminiai gyvūnai

Sapnas apie naminius gyvūnus gali reikšti ištikimybės ir draugystės jausmą. Naminiai gyvūnai taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo globos ir rūpinimosi jausmą. Sapnuoti naminį gyvūna gali reikšti sapnuojančiojo priklausomybės arba nepriklausomybės jausmą arba jo paties jausmą, kad yra mylimas arba nemylimas.

Nardymas

Sapnas apie nardymą gali reikšti nuotykių ir tyrinėjimų troškimą. Nardymas taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo norą pasinerti į nežinomybę arba pasąmonę. Kita vertus, sapnuoti nardymą gali reikšti sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra paniręs ar prislėgtas, arba jo paties atradimo ir proveržio jausmą.

Susiję sapnai:

Vanduo sapne

Narkomanas

Sapnas apie narkomaną gali reikšti savidestrukcijos arba savęs žlugdymo jausmą. Narkomanai sapnuose taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo jausmą, kad jis pats yra priklausomas arba kontroliuojamas. Sapnuoti narkomaną gali reikšti sapnuojančiojo jausmą, kad jis nekontroliuoja situacijos, nesugeba su ja susidoroti arba jaučiasi esąs auka.

Narkotikai

Sapnas apie narkotikus gali reikšti norą pabėgti arba nejaukumą. Narkotikai sapnuose taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo jausmą, kad jis nekontroliuoja situacijos arba nesugeba su ja susidoroti. Sapnuoti narkotikus gali reikšti, kad sapnuojantysis jaučiasi priklausomas nuo ko nors ar ko nors kontroliuojamas arba kad jis pats jaučiasi esąs auka.

Naujagimis

Sapnas apie naujagimį gali reikšti naujos pradžios ir potencialo pojūtį. Naujagimiai sapnuose taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo nekaltumo ir tyrumo jausmą. Kita vertus, sapnuoti naujagimį gali reikšti sapnuojančiojo atsakomybės ir rūpinimosi jausmą arba jo paties pažeidžiamumą.

Sapnai apie naujagimius

Nauji Daiktai

Sapnas apie naujus daiktus gali reikšti, kad trokštate pokyčių arba pažangos. Tai taip pat gali simbolizuoti paties sapnuojančiojo naujovių ir kūrybiškumo troškimą. Sapnuoti naujus daiktus gali reikšti sapnuojančiojo vartotojiškumą ar materializmą.

Negyvi žmonės ar Gyvūnai

Sapnas apie mirusius žmones ar gyvūnus gali reikšti neišspręstas problemas arba nebaigtus darbus sapnuojančiojo gyvenime. Negyvi žmonės ar gyvūnai taip pat gali simbolizuoti mirtį ir pomirtinį gyvenimą. Sapnuoti negyvus žmones ar gyvūnus gali reikšti emocinio ir dvasinio atsiskyrimo nuo kitų, praradimą ar sielvartą.

Sapnai apie mirtį

Neįgalumas

Sapnas apie neįgalumą gali reikšti, kad jaučiatės kaip nors suvaržyti ar apriboti. Tai taip pat gali simbolizuoti paties sapnuojančiojo pažeidžiamumo ar priklausomybės jausmą. Sapnuoti neįgalumą gali reikšti, kad sapnuojančiajam reikia pagalbos ar paramos arba kad jis jaučiasi teisiamas ar atstumtas.

Neištikimybė

Sapnas apie neištikimybę gali reikšti išdavystės ar nepasitikėjimo santykiuose baimę. Tai taip pat gali simbolizuoti pavydą ar kieno nors kito troškimą. Sapnuoti neištikimybę gali reikšti sapnuojančiojo neištikimybės ar nesąžiningumo jausmą, pavydo ar nesaugumo jausmą.

Nelaimė

Sapnas apie nelaimę gali reikšti, kad jums nesiseka arba susiduriate su sunkiomis aplinkybėmis. Nelaimingas atsitikimas sapne taip pat gali simbolizuoti, kad sapnuojantysis jaučiasi esąs auka arba bejėgis. Sapnuoti nelaimes gali reikšti, kad sapnuojantysis yra susidūręs su netikėtais ar nepageidaujamais įvykiais arba kad yra nepasiruošęs jiems.

Susiję simboliai:

Avarija

Nepažįstamiejį

Sapnas apie nepažįstamuosius gali reikšti netikrumo ar dirbtinumo jausmą. Nepažįstami žmonės taip pat gali simbolizuoti, kad kažkurioje savo kasdienybės sferoje jaučiatės lyg pašalietis ar nepritapėlis. Sapnuoti nepažįstamuosius gali reikšti pažeidžiamumą ar pavojų bei jausmą, kad esate nežinomas ar nematomas.

Neradimas

Sapnas apie tai, kad kažko nerandate, gali reikšti nusivylimą arba nepakankamumą. Daiktų neradimas sapne, taip pat gali simbolizuoti pasimetimą ar netikrumo jausmą. Sapnuoti neradimą gali reikšti, kad ieškote kažko svarbaus ar vertingo, arba tai, kad jaučiatės nepilnavertis ar jums kažko trūksta.

Nerimas

Sapnas apie nerimą gali reikšti, kad jūs budriame gyvenime jaučiate stresą ar nerimą. Taip pat, nerimas sapne gali simbolizuoti, kad jūs jaučiatės prislėgtas ir to negalite kontroliuoti. Sapnuoti nerimą gali reikšti, kad jums tenka susidurti su sunkia ar neaiškia situacija arba kad gresia pavojus.

Nėrimas

Sapnas apie nėrimą gali reikšti kūrybiškumo ir produktyvumo jausmą. Nėrimas vąšeliu taip pat gali simbolizuoti, kad galite sukurti ką nors gražaus ir prasmingo iš paprastų medžiagų. Sapnuoti nėrimą gali reikšti jūsų kantrybės ir rūpestingumo poreikį arba gebėjimą spręsti sudėtingas problemas.

Nesąmonės

Sapnas apie nesąmones gali reikšti sumaištį arba absurdą. Sapnuojamos nesąmonės taip pat gali simbolizuoti , kad esate dėl kažko per daug suglumęs. Sapnuoti nesąmones gali reikšti, kad nesugebate suprasti kitų žmonių ar dalykų, arba kad jaučiatės nerandantis prasmės kažkuriuose savo kasdienybės veiksmuose.

Nėštumas

Sapnas apie nėštumą gali reikšti asmeninį augimą ir naują pradžią. Sapnuoti nėštumą gali reikšti, kad vertėtų geriau pasvarstyti apie šiuo metu turimas atsakomybes bei rūpinimąsi tuo, kas jums svarbiausia, nes šiuo metu galimai esate itin pažeidžiami. Nėštumo sapnas gali simbolizuoti jūsų kūrybiškumą ir gebėjimą sukurti kažką naujo. Galima tikėsi, kad netrukus jums kils mintis apie naują projektą ar idėją, kurią imsitės įgyvendinti.

Sapnai apie nėštumą

Nešvarūs Daiktai

Sapnas apie nešvarius daiktus gali reikšti pasibjaurėjimą kažkuo, kas šiuo metu vyksta budriame gyvenime. Purvini daiktai taip pat gali simbolizuoti jūsų pačių jausmą, kad esate ne tyri ir susitepę, perkeltine prasme. Sapnuoti nešvarius daiktus, gali reikšti, kad reikėtų vengti aplaidumo ar nerūpestingumo arba tai, kad sapnuojantysis jaučiasi „užterštas” ar „užkrėstas”.

Sapnai apie purvą

Netikri Daiktai

Sapnas apie padirbtus daiktus gali reikšti, kad jūsų budriame gyvenime jaučiama apgaulė arba sukčiavimas. Netikri daiktai sapnuose taip pat gali simbolizuoti jausmą, kad esate apgautas ar suklaidintas. Sapnuoti netikrus daiktus gali reikšti, kad sapnuojantysis jaučiasi netikras ar neautentiškas, arba kad jis pats yra nenuoširdus ar paviršutiniškas.

Netvarka

Sapnas apie netvarką gali reikšti chaoso ar netvarkos etapą sapnuojančiojo budriame gyvenime. Betvarkė sapne taip pat gali simbolizuoti, kad sapnuojantysis jaučiasi prislėgtas ar netvarkingas. Sapnuoti netvarką gali reikšti sapnuojančiojo aplaidumo ar nerūpestingumo jausmą arba tai, kad sapnuojantysis jaučiasi nekontroliuojamas ar nesugebantis susitvarkyti su kylančiomis kliūtimis.

Nežemiškos Būtybės

Sapnas apie nežemiškas būtybes gali reikšti nežinomybės arba nepažįstamumo jausmą. Tai pat gali simbolizuoti jausmą, kad esate kitoks arba nutolęs nuo savo kasdienės aplinkos. Be to, sapnuoti nežemiškas būtybes, gali reikšti, kad yra susiduriama su kažkuo nauju, ko anksčiau dar nesate patyrę.

Nosis

Sapnas apie nosį gali reikšti uoslę, gebėjimą jausti arba intuiciją. Nosis sapne taip pat gali simbolizuoti, kad jaučiatės esąs smalsus arba smalsus. Arba tai gali reikšti sapnuojančiojo gebėjimą jausti arba suvokti.

Nugara

Sapnas apie nugarą gali reikšti paramos ar apsaugos jausmą. Nugara taip pat gali simbolizuoti, kad sapnuojantysis jaučiasi pažeidžiamas ar pažeidžiamas. Sapnuoti nugarą reiškia sapnuojančiojo jausmą, kad jis susiduria su kažkuo ar kažkuo iš nugaros arba su kažkuo paslėptu, arba sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra paslėptas ar nematomas.

Nukirstos Galūnės

Sapnas apie nupjautas galūnes gali reikšti sužeidimo ar praradimo jausmą. Tai taip pat gali simbolizuoti, kad sapnuojantysis jaučiasi neįgalus arba nepilnavertis. Galūnės sapne gali reikšti sapnuojančiojo jausmą, kad jis susidūrė su traumuojančiu įvykiu ar sužalojimu, arba jo paties bejėgiškumo ar bejėgiškumo jausmą.

Nuodai

Sapnas apie nuodus gali reikšti pavojaus ar užterštumo jausmą. Jis taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo jausmą, kad kažkas ar kažkas jį išdavė arba jam pakenkė. Taip pat tai gali reikšti, kad sapnuojantysis susiduria su kažkuo kenksmingu ar toksišku arba patiria, kad yra apsinuodijęs ar užsikrėtęs.

Nuogi Kūnai

Sapnas apie nuogus kūnus gali reikšti pažeidžiamumo arba atskleidimo jausmą. Nuogumas taip pat simbolizuoja sapnuojančiojo jausmą, kad jis pats yra nuogas arba atskleistas emociškai ar dvasiškai. Nuogi sapnai reiškia, kad žmogus susiduria su kažkuo ar kažkuo be jokios gynybos ar apsaugos, arba sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra matomas ar atskleidžiamas atviru ar intymiu būdu.

Nuometas

Sapnas apie atstūmimą gali reikšti atstūmimo ar apleidimo jausmą. Jis taip pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo jausmą, kad jis pats yra atstumtas arba nepageidaujamas. Arba tai gali reikšti, kad sapnuojantysis susiduria su kažkuo, kas buvo paleista ar palikta, arba kad jis pats jaučiasi atstumtas ar atstumtas.

Nuotaka

Sapnas apie nuotaką gali reikšti naują pradžią arba įsipareigojimą. Tai taip pat gali simbolizuoti paties sapnuojančiojo jausmus, kad jis išgyvena naują gyvenimo etapą arba pradeda naujus santykius. Taip pat tai gali reikšti, kad sapnuojantysis jaučiasi pasiruošęs ar pasiruošęs kažkam svarbiam, arba gali reikšti džiaugsmo ir jaudulio jausmą.

Susijęs simbolis:

Sapnai apie vestuves Vestuvinė suknelė sapne

Nuotrauka

Sapnuoti nuotrauką reiškia, kad sapnuojantysis patiria vaizdinį ko nors atvaizdą. Vaizdas sapne paprastai yra simbolinis ir gali reikšti kažką svarbaus sapnuojančiajam. Nuotrauka sapne taip pat gali atspindėti sapnuojančiojo mintis ir emocijas.

Nuplikimas

Sapnas apie nuplikimą gali reikšti praradimo ar pažeidžiamumo jausmą. Plika galva reiškia sapnuojančiojo jausmą, kad jis yra atskleistas arba kad jam trūksta kažko svarbaus. Nuplikti sapne taip pat reiškia, kad sapnuojantysis susiduria arba patiria kažką, kas susiję su senėjimu ar liga, arba kad sapnuojantysis jaučiasi nekontroliuojamas ar bejėgis.

Sapnai apie plaukus

Nusikaltėliai

Sapnas apie nusikaltėlius gali reikšti baimės ar pavojaus jausmą. Banditai pat gali simbolizuoti sapnuojančiojo jausmą, kad jis pats yra auka arba kad jam kažkas ar kažkas kenkia. Nusikaltėlis sapne reiškia, kad sapnuojantysis jaučiasi susidūręs su kažkuo neteisėtu ar amoraliu arba patiria, kad yra persekiojamas ar persekiojamas.

Susiję simboliai:

Sapnai apie vagis Kalėjimo sapnai

Nužudymas

Sapnas apie žmogžudystę gali reikšti smurto ar agresijos jausmą. Nužudymas reiškia sapnuojančiojo jausmą, kad jam kas nors ar kas nors kenkia arba jam grasina. Žmogžudystė gali reikšti, kad sapnuojantysis jaučiasi susidūręs su kažkuo mirtinu ar destruktyviu arba patiria, kad yra nekontroliuojamas ar bejėgis.

Susiję simboliai:

Sapnas apie mirtį